s

 

Nowina w gospodzie (2005)              Nowinym Wóm niesymy (2003)

           
1. Ej Góra Góreczka
2. W niedzieliczkym
3. Bedym pić
4. Już jo wiyncej
5. W lesie pod jaworym
6. Na gróniu w karczmiczce
7. Jak jo umrym, gdo beje żił
8. Jak jo umrym w mieście
9. U naszigo pana
10. Wszecy ludzie powiadajóm
11. Łómiański dziywczynta
12. Kulany
13. Co jo sie tam nachodził
14. Na karpyntnej
15. W poniedziałek rano
16. Pój tu Maryna
17. Idzie łowca do Bukowca
18. Na cieszińskim zómku
19. Boże mój, Boże mój
20. Husar na szinku
21. Nóżka nóżkym
            1. ...
2. Dej Pón Bóg - Szczynści, zdrowi
3. Hej w dzień narodzenia
4. Wyszedł rozkaz w Nazarecie
5. Śliczna panienka
6. O nielękajcie się
7. Hola, pasterze, hola
8. Gdy pastuszkowie
9. Świynty Szczepón - Chojka - Winszujymy wóm
10. Dej Pón Bóg
               
               
               
Idóm Gorole (2001)             Nowina (1999)

           

1. Helo, Helo, Helynko
2. Na zielónej łónce
3. Na wysoki górze
4. Idóm gorole
5. Dyby jo wiedziała
6. Uż sie mi ławeczka
7. Zaświyć mi miesiónczku
8. Kiedy jo szeł przez tyn lasek borowy
9. Jaworze, jaworze
10. Chodziło dziywczóntko
11. Pocieszyni moje
12. Zachodzi słóneczko za kozubowóm
13. Za naszimi okny
14. Wyjyżdżej furmanku
15. Od buczka do buczka
16. Girowo, Girowo
17. Zachodzi słónecho
18. Czyjeż to poleczko
19. Poszła do sadu
20. Kole Olzy olszina
21. Na naszym Istebnym
22. Ej gróniczku
23. Idzie owczorz gróniym
            1. Za Jabłónkowym
2. Zagrejcie gajdziczki
3. Gore Lipka
4. Hejże chłopcy
5. Za stodołami
6. Hej koło Cieszyna
7. Za dźwiyrzami
8. Kiedy jo szeł przez tyn lasek borowy
9. U Cieszyna studnia murowano
10. Za tym naszim oknym
11. Bioło lelijo
12. Polečko
13. U Dunaja
14. Vyrostol mi
15. Parila som
16. Ženilo sa
17. Pasie, pasie pastyrziczek
18. Na Cieszyńskim zómku
19. Coch jo sie tam nachodził
20. Pastyreczka
21. Leciała rybiczka
22. Ciymno nocka
23. Wiązanka
24. Czardasz śląski
25. Helo, Helo, Helenko